Logo Bazaar

 

 
سیستم مدیریت اطلاعات پروژه های عمرانی

علی رغم تلاش های زیاد برای توسعه فناوری اطلاعات در ایران در طی سال های اخیر، این فناوری در یکی از حوزه هایی که یک قسمت عمده از بودجه کشور در آن مصرف میشود، یعنی همان پروژه های عمرانی، تقریبا هیچ توسعه ای نیافته است. یکی از مشکلات بزرگ توسعه فناوری اطلاعات در ایران این است که به جای توسعه این فناوری در حوزه هایی که بیشتر هزینه بر هستند، اکثر توجه معطوف به حوزه هایی است که پر مخاطب هستند.  این دیدگاه به توسعه فناوری اطلاعات باعث شده است که به طور مثال علی رغم تنوعی که در بازار نرم افزار کشور در مورد سیستم انبار وجود دارد، حتی یک سیستم انبار متناسب با نیاز پروژه های عمرانی در این بازار یافت نشود.

با توجه به مشاهده نزدیک مشکلات ذکر شده در پاراگراف بالا، و همینطور با درخواست و حمایت بعضی از شرکت های عمرانی، راهکارهای ورود فناوری اطلاعات به سازمان های عامل پروژه های عمرانی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت و بر اساس این تحلیل ها سیستم مدیریت اطلاعات پروژه های عمرانی به عنوان یک سیستم که بر اساس معماری ERP (بانک اطلاعاتی یکپارچه) استوار است طراحی و اجرا شد. این سیستم از چهار زیر سیستم مکاتبات، انبار، دفتر فنی، و ماشین آلات و یک سیستم جانبی دفتر الکترونیک تشکیل شده و بر Platform رایگان PHP/MySQL پیاده سازی شده است. بنابراین این سیستم به طور کامل تحت وب است و می تواند در قالب Software as a Service (اختصارا SaaS) نیز به متقاضیان ارائه شود. در واقع دو راه برای بهره برداری از این سیستم وجود دارد. روش اول انتقال کل فناوری این سیستم (معماری اطلاعات سیستم به علاوه source code) به سازمان عامل پروژه های عمرانی است به طوریکه دریافت کننده تکنولوژی به صورت مستقل قادر به تغییر و به روز سازی سیستم باشد. روش دیگر، استفاده از سیستم در قالب یک سرویس (SaaS) و پرداخت آبونمان ماهیانه جهت بهره برداری از آن است. روش اول بهره برداری، یک روش راهبردی است و بیشتر مناسب شرکت های بزرگ عمرانی است مادامیکه روش دوم بیشتر مناسب شرکت های کوچک و متوسط است.

از اسفند ماه 1388 دو زیر سیستم مکاتبات و انبار و از مهر ماه 1389 سیستم جانبی دفتر الکترونیک آماده بهره برداری می باشند و شروع بهره برداری از دو زیر سیستم دفتر فنی و ماشین آلات برای نیمه اول سال 1390 برنامه ریزی شده است. جهت هماهنگی برای استفاده از این سیستم، ابتدا یک اکانت رایگان در سیستم خدمات مشتریان برای خود ایجاد نموده و از طریق آن با ما در تماس باشید. به جهت آشنایی با مفاهیم و روش های بکار گرفته شده در این سیستم، یک White Paper در هفت قسمت مجزاء نوشته شده است که به صورت رایگان از لینک های ذیل قابل دریافت است.

- شناخت کاربری سیستم (قسمت اول) - نگاهی به ساختار سیستم

- شناخت کاربری سیستم (قسمت دوم) - چگونگی بکارگیری سیستم

- شناخت کاربری سیستم (قسمت سوم) - زیر سیستم مکاتبات

- شناخت کاربری سیستم (قسمت چهارم) - زیر سیستم انبار

- شناخت کاربری سیستم (قسمت پنجم) - سیستم جانبی دفتر الکترونیک

- شناخت کاربری سیستم (قسمت ششم) - زیر سیستم دفتر فنی

- شناخت کاربری سیستم (قسمت هفتم) - زیر سیستم ماشین آلات

 
   
 
 
 
 
 
   
2002-11 Persian Ventures