گروه صنعتی انتخاب به دنبال سرمایه برای خرید دوو الکترونیک

 
گروه صنعتی انتخاب که سازنده لوازم خانگی تحت نام اسنوا و حایر در ایران می باشد، در هفته گذشته اقدام به خرید شرکت دوو الکترونیک به قیمت 518 میلیون دلار در طی یک قرار داد سه ماهه نمود. دوو الکترونیک یک قسمت از غول کره ای دوو بود که بعد از ورشکست شدن دوو در سال 1999 از آن جدا شده و با کمک وام دهندگان به فعالیت خود در زمینه تولید لوازم خانگی ادامه داده است. امین معنایی قائم مقام گروه انتخاب به روزنامه فایننشیال تایمز گفته که این گروه قصد دارد با دریافت وام از منابع داخلی و خارجی، مبلغ لازم برای خرید این شرکت کره ای را تکمیل نماید. گروه انتخاب سه ماه برای پرداخت 518 میلیون دلار ذکر شده به طلب کاران این شرکت کره ای مهلت دارد.

منبع: FT.com