رشد 98 درصدی فروش Smartphone در جهان

 

تصویر از wired.com

فروش گوشی های Smartphone در جهان در سه ماهه سوم سال 2010 نسبت به سه ماهه مشابه سال قبل 98 درصد رشد داشته است به طوریکه در این مدت حدود 80 میلیون عدد از این نوع گوشی به فروش رفته است. این رقم یک پنجم فروش کل گوشی های تلفن همراه است که بیش از 400 میلیون عدد در این مدت می باشد. بنابراین چهار پنجم گوشی های فروش رفته Feature phone بوده اند. به گزارش موسسه Gartner از میان پنج سیستم عامل اصلی Smartphone ها میزان فروش و سهم بازار در مدت مذکور به ترتیب ذیل می باشند:

 

 
1- سیستم Symbian: فروش: 29،480،000 عدد - سهم بازار: 36.6 درصد

2- سیستم Android: فروش: 20،500،000 عدد - سهم بازار: 25.5 درصد

3- سیستم Apple iOS: فروش: 13،484،400 عدد - سهم بازار: 16.7 درصد

4- سیستم RIM: فروش: 11،908،300 عدد - سهم بازار: 14.8 درصد

5- سیستم Windows Mobile: فروش: 2،247،900 عدد - سهم بازار: 2.8 درصد

رشد فروش گوشی های هوشمند که قابلیت اجرای نرم افزارهای پیشرفته بر روی خود را دارند، پتانسیل زیادی را برای توسعه و عرضه نرم افزار های همراه در آینده نه چندان دور ایجاد خواهد کرد.

 
منبع: Wired.com