صحبت جدی با همکار خود را عقب نیندازید

 
به نوشته نشریه Harvard Business Review اگر شما می خواهید که با همکارتان در مورد عقیده و یا رفتار او مخالفتی کنید بهتر است که این کار را به تعویق نیندازید. بیشتر افراد سعی می کنند که این کار را به امید پیدا کردن یک فرصت مناسب به تعویق اندازند. اما نکته این است که ممکن است تا پیدا شدن فرصت مناسب، موقعیت ها و فرصت های زیادی در محیط کار از بین بروند.

بنابراین کارشناسان پیشنهاد می کنند که از طریق یک رسانه غیر حضوری همانند ایمیل یا پیامک به همکارتان اعلام کنید که می خواهید موضوع حساسی را با او در میان بگذارید و او وقتی را برای این کار تعیین کند. این روش احتمال بروز تنش میان شما و همکارتان را کاهش می دهد. قبل از صحبت با همکارتان نیز سعی کنید تا موضوع بحث را به یک چارچوب مشخص محدود کنید تا بحث به حاشیه و تنش بیشتر نرود.

منبع: Reuters.com