ساده سازی پردازش تصویر بر روی گوشی ها

 

تصویر از MIT News

این روزها بیشترین دوربینی که مردم استفاده می کنند دوربین گوشی های هوشمند است و بیشترین کامپیوتری که استفاده می شود گوشی های هوشمند است و این موضوع باعث شده که تقاضا برای پردازش و ویرایش تصویر بر روی گوشی ها افزایش یابد. اما مشکل اینجا است که پردازش تصویر از آن فعالیت هایی است که قدرت پردازش زیادی لازم دارد و لذا CPU و متعاقب آن باتری زیادی مصرف می کند.

راه حل غالب برای این موضوع این است که تصاویر بر روی یک سرور در Cloud فرستاده شوند و پردازش در سرور انجام شود و نتیجه دوباره به گوشی ارسال شود. اما این روش هم کند است و هم اینکه مقدار قابل توجهی پهنای باند استفاده می کند. به همین منظور تیمی از محققان در دانشگاه های MIT و Stanford و شرکت Adobe به دنبال راه حلی برای این مشکل بودند و موفق به ابداع روشی هوشمندانه برای غلبه به این مشکل شدند: در این روش سرور اصل تصویر را تغییر نمی دهد بلکه با دریافت یک نسخه Low Resolution از تصویر که پهنای باندی بسیار کمتر از تصویر اصلی مصرف می کند بررسی های اولیه را بر روی تصویر انجام داده و به گوشی می گوید که چه تغییراتی را بر روی تصویر ایجاد کند. در واقع در این روش سرور جایگزین گوشی نمی شود بلکه تبدیل به مشاور گوشی می شود! این روش در عمل باعث کاهش ۹۸٪ مصرف پهنای باند و کاهش ۸۵٪ مصرف باتری می شود.

منبع: MIT News