مد گرایی در صنعت نرم افزار جهان

 

لوگو های مربوط به Framework هایی که در چند سال اخیر به موازات هم ایجاد شده اند

 
صنعت نرم افزار جهان در این روز ها بی شباهت به صنعت مد و پوشاک نیست که در آن، برند ها جایگاه مهم تری از خود محصولات تولیدی دارند. اگر شما تولید کننده نرم افزار باشید و بخواهید یک Framework را برای تولید نرم افزار خود انتخاب کنید، بدون شک از تعدد Framework هایی که در سال های اخیر مثل قارچ سبز شده اند و تفاوت معنی داری نیز با یکدیگر ندارند، گیج خواهید شد. اما مشکل بزرگ تر این است که آن رهیافتی که این Framework های موازی بر سر آن با یکدیگر رقابت می کنند نیز لزوما بهترین رهیافت نیست!

به طور مثال در پنج سال اخیر Framework های مختلفی برای پیاده سازی نرم افزارها به صورت Single صفحه Application یا همان SPA ایجاد شده اند که می توان به Angular.js از گوگل، React از فیسبوک، Backbone.js از نیویورک تایمز و... اشاره کرد. اما آنچه در این میان مشخص نیست، دلیل تاکید بیش از حد بر روی رهیافت SPA در نرم افزارهای تحت وب است مادامیکه در پنج سال قبل از آن تاکید بر روی رهیافتی کاملا متفاوت که مبتنی بر Web Service ها بود قرار داشت.

از نظر نگارنده این مطلب، نه این تاکید غلیظ فعلی بر روی SPA ها منطقی است و نه تاکید غلیظ گذشته بر روی Web Service ها منطقی بود. آنچه باعث بوجود آمدن چنین جو هایی می شود، رقابت شدید شرکت های بزرگ برای تحت تاثیر قرار دادن توسعه دهندگان نرم افزار است و اولین قربانی چنین جوی، عقلانیت است.

توصیه نگارنده این مطلب که دارای بیست سال تجربه در دنیای طراحی نرم افزار است به خوانندگان عزیز این مطلب و توسعه دهندگان محترم نرم افزار این است که رهیافت خود برای تولید نرم افزار را فقط و فقط بر اساس تحلیل های دقیق هزینه-زمان در تمام فازهای Software Life Cycle بنا کنند و نه بر اساس مد گرایی زیرا که حکایت SPA و Web Service مانند حکایت کراوات باریک و پهن است که هنوز بعد از دو قرن معلوم نیست کدامشان بهتر است!