مایکروسافت در حال گرم کردن خود برای خرید لینکدین

 

از چپ به راست: Jeff Weiner مدیرعامل لینکدین، Satya Nadella مدیرعامل مایکروسافت، و Reid Hoffman رئیس هیت مدیره لینکدین (تصویر از Microsoft)

 
دیروز مایکروسافت رسما اعلام کرد که با شرکت لینکدین برای خرید این شرکت به مبلغ 26.2 میلیارد دلار به توافق رسیده است. این خرید که قرار است به صورت نقدی انجام شود بزرگترین خرید یک شرکت توسط مایکروسافت تا به امروز است. قرار است که در جریان این خرید، نام تجاری LinkedIn به قوت خود باقی بماند و تغییر نکند. کارشناسان این خرید را نشان رویکرد جدی مایکروسافت به Cloud Computing تفسیر کرده اند و مدیرعامل لینکدین آن را فرصتی برای دسترسی بهتر به تکنولوژی های Cloud Computing که توسط مایکروسافت ارائه می شوند ذکر کرده است.

اما واقعیت این است که دسترسی به ذخیره پول نقد مایکروسافت که هم اکنون به 100 میلیارد دلار می رسد می تواند فرصت خوبی برای لینکدین باشد که در یکی دو سال اخیر با مشکل رشد مواجه بوده و در سال 2015 زیانده بوده است. خرید لینکدین توسط مایکروسافت، سومین خرید یک شرکت زیانده توسط مایکروسافت بعد از خرید aQuantive و Nokia است. مایکروسافت نتوانست دو شرکت زیانده قبلی را به سود دهی برگرداند. حال باید دید که در مورد لینکدین اوضاع چگونه خواهد شد.

کارشناسان اظهار خوش بینی کرده اند با توجه به اینکه Core Business لینکدین به مایکروسافت نزدیک است، احتمال سود ده شدن دوباره آن زیاد است زیرا مایکروسافت در زمینه این نوع Core Business تجربه ها و امکانات زیادی دارد.

منبع: NYTimes.com