حساب کاربری

2 + 14 =

معادله ساده بالا را حل کنید. به طور مثال برای 3+1 عدد 4 را وارد کنید.