حساب کاربری

7 + 5 =

معادله ساده بالا را حل کنید. به طور مثال برای 3+1 عدد 4 را وارد کنید.