حساب کاربری

5 + 11 =

معادله ساده بالا را حل کنید. به طور مثال برای 3+1 عدد 4 را وارد کنید.