ورود به سیستم انبار-انبار مالی

به جهت تست و آزمایش این سیستم، امکان دسترسی و استفاده از آن به صورت رایگان فراهم شده است. برای ورود به این سیستم ابتدا در سایت پارس ریسک توسعه به صورت رایگان عضو شوید و سپس با استفاده از نام کاربری و کلمه عبور ایجاد شده در سایت، به این سیستم وارد شوید. شما می توانید تمام قسمت های این سیستم را بدون محدودیت مورد استفاده و آزمایش قرار دهید.

نام کاربری  


کلمه عبور  
© 2002-19 Persian Ventures